Thống kê chu kỳ Truyền Thống, tần suất xổ số, loto miền bắc, truyền thống, miền nam - KetQua.net

nha cai dafabet
letou
letou

Thống kê chu kỳ dài nhất bộ số không ra

Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter). Bấm TRỢ GIÚP để xem thêm hướng dẫn.

Thống kê chu kỳ Truyền Thống, tần suất xổ số, loto miền bắc, truyền thống, miền nam - KetQua.net

Bộ sốChu kỳ dài nhất không vềKhoảng thời gian của chu kỳNgày xuất hiện gần đây nhất
0037từ 25-03-2020 đến 02-05-202005-06-2020 - (2 lượt quay trước)
0134từ 23-03-2020 đến 27-04-202005-06-2020 - (2 lượt quay trước)
0224từ 30-03-2020 đến 24-04-202005-06-2020 - (2 lượt quay trước)
0333từ 18-10-2003 đến 21-11-200306-06-2020 - (1 lượt quay trước)
0441từ 27-03-2020 đến 08-05-202004-06-2020 - (3 lượt quay trước)
0530từ 30-03-2020 đến 30-04-202002-06-2020 - (5 lượt quay trước)
0625từ 17-08-2008 đến 12-09-200804-06-2020 - (3 lượt quay trước)
0731từ 23-03-2020 đến 24-04-202027-05-2020 - (11 lượt quay trước)
0834từ 13-07-2003 đến 17-08-200306-06-2020 - (1 lượt quay trước)
0926từ 15-07-2008 đến 11-08-200803-06-2020 - (4 lượt quay trước)
1035từ 16-07-2007 đến 21-08-200704-06-2020 - (3 lượt quay trước)
1138từ 29-03-2020 đến 07-05-202003-06-2020 - (4 lượt quay trước)
1225từ 10-06-2008 đến 06-07-200804-06-2020 - (3 lượt quay trước)
1335từ 29-08-2003 đến 04-10-200306-06-2020 - (1 lượt quay trước)
1437từ 13-01-2020 đến 20-02-202006-06-2020 - (1 lượt quay trước)
1532từ 31-03-2020 đến 03-05-202030-05-2020 - (8 lượt quay trước)
1643từ 27-10-2007 đến 10-12-200702-06-2020 - (5 lượt quay trước)
1729từ 20-08-2017 đến 19-09-201704-06-2020 - (3 lượt quay trước)
1830từ 16-09-2015 đến 17-10-201529-05-2020 - (9 lượt quay trước)
1926từ 18-04-2009 đến 15-05-200906-06-2020 - (1 lượt quay trước)
2031từ 24-03-2020 đến 25-04-202005-06-2020 - (2 lượt quay trước)
2128từ 10-05-2016 đến 08-06-201631-05-2020 - (7 lượt quay trước)
2230từ 07-06-2007 đến 08-07-200706-06-2020 - (1 lượt quay trước)
2337từ 05-04-2006 đến 13-05-200606-06-2020 - (1 lượt quay trước)
2426từ 08-12-2002 đến 04-01-200330-05-2020 - (8 lượt quay trước)
2538từ 17-03-2020 đến 25-04-202002-06-2020 - (5 lượt quay trước)
2641từ 22-10-2003 đến 03-12-200305-06-2020 - (2 lượt quay trước)
2732từ 22-03-2020 đến 24-04-202004-06-2020 - (3 lượt quay trước)
2830từ 15-07-2015 đến 15-08-201506-06-2020 - (1 lượt quay trước)
2935từ 24-03-2020 đến 29-04-202002-06-2020 - (5 lượt quay trước)
3031từ 31-03-2020 đến 02-05-202005-06-2020 - (2 lượt quay trước)
3138từ 22-06-2013 đến 31-07-201305-06-2020 - (2 lượt quay trước)
3226từ 27-03-2020 đến 23-04-202006-06-2020 - (1 lượt quay trước)
3331từ 25-03-2020 đến 26-04-202006-06-2020 - (1 lượt quay trước)
3430từ 23-03-2003 đến 23-04-200306-06-2020 - (1 lượt quay trước)
3538từ 28-03-2020 đến 06-05-202003-06-2020 - (4 lượt quay trước)
3632từ 26-03-2020 đến 28-04-202006-06-2020 - (1 lượt quay trước)
3729từ 09-01-2004 đến 08-02-200406-06-2020 - (1 lượt quay trước)
3830từ 31-03-2020 đến 01-05-202005-06-2020 - (2 lượt quay trước)
3939từ 07-06-2002 đến 17-07-200204-06-2020 - (3 lượt quay trước)
4031từ 05-05-2007 đến 06-06-200706-06-2020 - (1 lượt quay trước)
4137từ 20-03-2020 đến 27-04-202006-06-2020 - (1 lượt quay trước)
4232từ 03-06-2006 đến 06-07-200605-06-2020 - (2 lượt quay trước)
4331từ 30-03-2020 đến 01-05-202001-06-2020 - (6 lượt quay trước)
4430từ 29-04-2016 đến 30-05-201604-06-2020 - (3 lượt quay trước)
4538từ 12-01-2013 đến 20-02-201306-06-2020 - (1 lượt quay trước)
4628từ 02-01-2013 đến 31-01-201302-06-2020 - (5 lượt quay trước)
4729từ 04-12-2016 đến 03-01-201705-06-2020 - (2 lượt quay trước)
4839từ 25-07-2003 đến 03-09-200303-06-2020 - (4 lượt quay trước)
4924từ 11-06-2005 đến 06-07-200504-06-2020 - (3 lượt quay trước)
5040từ 14-03-2020 đến 24-04-202003-06-2020 - (4 lượt quay trước)
5130từ 29-03-2020 đến 29-04-202002-06-2020 - (5 lượt quay trước)
5230từ 29-03-2020 đến 29-04-202006-06-2020 - (1 lượt quay trước)
5336từ 28-03-2020 đến 04-05-202005-06-2020 - (2 lượt quay trước)
5436từ 27-03-2020 đến 03-05-202004-06-2020 - (3 lượt quay trước)
5525từ 10-12-2015 đến 05-01-201628-05-2020 - (10 lượt quay trước)
5628từ 29-03-2020 đến 27-04-202002-06-2020 - (5 lượt quay trước)
5732từ 31-03-2020 đến 03-05-202029-05-2020 - (9 lượt quay trước)
5835từ 01-01-2018 đến 06-02-201829-05-2020 - (9 lượt quay trước)
5926từ 30-03-2020 đến 26-04-202004-06-2020 - (3 lượt quay trước)
6033từ 22-03-2020 đến 25-04-202027-05-2020 - (11 lượt quay trước)
6135từ 16-04-2012 đến 22-05-201201-06-2020 - (6 lượt quay trước)
6229từ 26-07-2003 đến 25-08-200303-06-2020 - (4 lượt quay trước)
6326từ 05-09-2013 đến 02-10-201306-06-2020 - (1 lượt quay trước)
6430từ 26-03-2020 đến 26-04-202006-06-2020 - (1 lượt quay trước)
6541từ 24-03-2020 đến 05-05-202030-05-2020 - (8 lượt quay trước)
6632từ 29-03-2020 đến 01-05-202005-06-2020 - (2 lượt quay trước)
6726từ 23-11-2011 đến 20-12-201106-06-2020 - (1 lượt quay trước)
6827từ 15-04-2006 đến 13-05-200601-06-2020 - (6 lượt quay trước)
6932từ 07-06-2019 đến 10-07-201931-05-2020 - (7 lượt quay trước)
7030từ 09-12-2013 đến 09-01-201423-05-2020 - (15 lượt quay trước)
7128từ 21-08-2008 đến 19-09-200830-05-2020 - (8 lượt quay trước)
7232từ 26-03-2020 đến 28-04-202006-06-2020 - (1 lượt quay trước)
7328từ 10-08-2013 đến 08-09-201329-05-2020 - (9 lượt quay trước)
7436từ 04-04-2016 đến 11-05-201627-05-2020 - (11 lượt quay trước)
7533từ 23-03-2020 đến 26-04-202003-06-2020 - (4 lượt quay trước)
7639từ 31-03-2020 đến 10-05-202005-06-2020 - (2 lượt quay trước)
7733từ 24-03-2020 đến 27-04-202006-06-2020 - (1 lượt quay trước)
7833từ 02-09-2017 đến 06-10-201704-06-2020 - (3 lượt quay trước)
7923từ 11-03-2019 đến 04-04-201903-06-2020 - (4 lượt quay trước)
8030từ 31-01-2004 đến 02-03-200405-06-2020 - (2 lượt quay trước)
8131từ 11-01-2011 đến 12-02-201106-06-2020 - (1 lượt quay trước)
8231từ 30-03-2020 đến 01-05-202031-05-2020 - (7 lượt quay trước)
8327từ 06-07-2016 đến 03-08-201602-06-2020 - (5 lượt quay trước)
8437từ 24-12-2004 đến 31-01-200503-06-2020 - (4 lượt quay trước)
8532từ 18-08-2004 đến 20-09-200425-05-2020 - (13 lượt quay trước)
8632từ 21-03-2020 đến 23-04-202024-05-2020 - (14 lượt quay trước)
8731từ 24-03-2020 đến 25-04-202002-06-2020 - (5 lượt quay trước)
8826từ 27-07-2009 đến 23-08-200904-06-2020 - (3 lượt quay trước)
8933từ 22-04-2002 đến 26-05-200228-05-2020 - (10 lượt quay trước)
9030từ 23-03-2020 đến 23-04-202003-06-2020 - (4 lượt quay trước)
9131từ 19-07-2009 đến 20-08-200901-06-2020 - (6 lượt quay trước)
9231từ 04-10-2006 đến 05-11-200606-06-2020 - (1 lượt quay trước)
9331từ 03-09-2002 đến 05-10-200204-06-2020 - (3 lượt quay trước)
9432từ 07-07-2011 đến 09-08-201131-05-2020 - (7 lượt quay trước)
9527từ 15-07-2002 đến 12-08-200206-06-2020 - (1 lượt quay trước)
9628từ 25-05-2015 đến 23-06-201518-05-2020 - (20 lượt quay trước)
9729từ 29-03-2020 đến 28-04-202029-05-2020 - (9 lượt quay trước)
9831từ 24-03-2020 đến 25-04-202001-06-2020 - (6 lượt quay trước)
9927từ 27-03-2020 đến 24-04-202005-06-2020 - (2 lượt quay trước)