Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

nhà cái uy tín
tao tai khoan ca do bong da
nha cai dafabet
letou
nha cai 11bet

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
80141 ngày (28.20%)157 lần ( 1.2%) 1.11 lần/ngày (111.35%)
93138 ngày (27.60%)151 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.42%)
31137 ngày (27.40%)162 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
77136 ngày (27.20%)155 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.97%)
49135 ngày (27.00%)154 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
83135 ngày (27.00%)148 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.63%)
22133 ngày (26.60%)146 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.77%)
95132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
23131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
54131 ngày (26.20%)154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.56%)
67131 ngày (26.20%)160 lần ( 1.2%) 1.22 lần/ngày (122.14%)
85131 ngày (26.20%)156 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (119.08%)
66130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
73130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
76130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
02129 ngày (25.80%)142 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
62128 ngày (25.60%)151 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.97%)
87128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
01126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
04126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
88126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
97126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
14125 ngày (25.00%)149 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.20%)
15125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
16125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
72125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
81125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
91125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
10124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
12124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
29124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
36124 ngày (24.80%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
46124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
82124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
98124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
24123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
55123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
60123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
64123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
11122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
68122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
70122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
84122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
27121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
28121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
52121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
53121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
18120 ngày (24.00%)124 lần ( 0.9%) 1.03 lần/ngày (103.33%)
40120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
90120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
94120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
99120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
07119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
35119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
39119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
41119 ngày (23.80%)127 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.72%)
75119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
38118 ngày (23.60%)126 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.78%)
43118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
59118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
71118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
21117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
89117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
19116 ngày (23.20%)141 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (121.55%)
20116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
25116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
30116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
56116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
57116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
09115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
44115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
26114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
37114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
63114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
74114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
92114 ngày (22.80%)136 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.30%)
79112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
86112 ngày (22.40%)134 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.64%)
33111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
48111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
45110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
51109 ngày (21.80%)117 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.34%)
96109 ngày (21.80%)121 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
34108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
00107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
17107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
08106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
47105 ngày (21.00%)121 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
50105 ngày (21.00%)119 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
05104 ngày (20.80%)115 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
42104 ngày (20.80%)108 lần ( 0.8%) 1.04 lần/ngày (103.85%)
58104 ngày (20.80%)120 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
61103 ngày (20.60%)116 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
32102 ngày (20.40%)121 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.63%)
03101 ngày (20.20%)113 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.88%)
65101 ngày (20.20%)117 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.84%)
69101 ngày (20.20%)113 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.88%)
06100 ngày (20.00%)113 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.00%)
1399 ngày (19.80%)109 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (110.10%)
7895 ngày (19.00%)106 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.58%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm