Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

nha cai dafabet
letou

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
49146 ngày (29.20%)167 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.38%)
62140 ngày (28.00%)159 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.57%)
77136 ngày (27.20%)160 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
80136 ngày (27.20%)149 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.56%)
24135 ngày (27.00%)153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
85135 ngày (27.00%)157 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.30%)
02134 ngày (26.80%)143 lần ( 1.1%) 1.07 lần/ngày (106.72%)
22132 ngày (26.40%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
56132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
67132 ngày (26.40%)159 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (120.45%)
68131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
55130 ngày (26.00%)143 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
72130 ngày (26.00%)146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
14129 ngày (25.80%)150 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
23129 ngày (25.80%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
59129 ngày (25.80%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
71129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
88129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
93128 ngày (25.60%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.59%)
52127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
57127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
16126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
27126 ngày (25.20%)151 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.84%)
53126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
66125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
73125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
84125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
91125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
97125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
15124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
18124 ngày (24.80%)133 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.26%)
29124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
75124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
76124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
79124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
04123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
11123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
25123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
54123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
09122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
31122 ngày (24.40%)146 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.67%)
36122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
70122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
81122 ngày (24.40%)132 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
86122 ngày (24.40%)146 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.67%)
48121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
83121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
01120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
12120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
17120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
65120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
26119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
28119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
46119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
35118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
40118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
64118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
10117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
90117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
21116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
30116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
39116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
82116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
87116 ngày (23.20%)139 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
89116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
94116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
98116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
19115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
43115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
03114 ngày (22.80%)123 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.89%)
07114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
41114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
42114 ngày (22.80%)118 lần ( 0.9%) 1.04 lần/ngày (103.51%)
47114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
51113 ngày (22.60%)123 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
63112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
74112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
96112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
20111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
38111 ngày (22.20%)121 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
44111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
50111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
95111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
37110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
99110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
32109 ngày (21.80%)131 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.18%)
60109 ngày (21.80%)119 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
92109 ngày (21.80%)130 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.27%)
33108 ngày (21.60%)125 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
05107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
13107 ngày (21.40%)119 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
34107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
00105 ngày (21.00%)118 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
06104 ngày (20.80%)114 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.62%)
45104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
69104 ngày (20.80%)117 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
78104 ngày (20.80%)117 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
58103 ngày (20.60%)119 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
61101 ngày (20.20%)111 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
08100 ngày (20.00%)115 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.00%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017