Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

nhà cái uy tín
tao tai khoan ca do bong da

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
15139 ngày (27.80%)156 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.23%)
73137 ngày (27.40%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.68%)
66135 ngày (27.00%)153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
93135 ngày (27.00%)150 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
95135 ngày (27.00%)153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
01133 ngày (26.60%)153 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
91133 ngày (26.60%)154 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
12132 ngày (26.40%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
41132 ngày (26.40%)142 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (107.58%)
80132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
19130 ngày (26.00%)156 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
62130 ngày (26.00%)158 lần ( 1.2%) 1.22 lần/ngày (121.54%)
76130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
23129 ngày (25.80%)152 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.83%)
30129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
38129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
52129 ngày (25.80%)142 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
75129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
54127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
77127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
84127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
87127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
33126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
81126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
43125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
11124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
46124 ngày (24.80%)135 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.87%)
70124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
22123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
25123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
49123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
60123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
83123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
28122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
55122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
20121 ngày (24.20%)128 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.79%)
34121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
14120 ngày (24.00%)146 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (121.67%)
26120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
37120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
85120 ngày (24.00%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.50%)
90120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
97120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
07119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
10119 ngày (23.80%)143 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.17%)
27119 ngày (23.80%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
67119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
68119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
72119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
82119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
08118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
31118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
35118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
02117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
04117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
61117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
98117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
44116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
53116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
92116 ngày (23.20%)126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
00115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
09115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
39115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
57115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
71115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
05114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
21114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
24114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
74114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
79114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
99114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
18113 ngày (22.60%)121 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.08%)
32113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
45113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
50113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
16112 ngày (22.40%)122 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
48112 ngày (22.40%)133 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
56112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
94112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
03111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
29111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
42111 ngày (22.20%)117 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.41%)
89111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
36110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
64110 ngày (22.00%)120 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
47109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
40108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
51108 ngày (21.60%)120 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
96108 ngày (21.60%)114 lần ( 0.8%) 1.06 lần/ngày (105.56%)
06107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
63107 ngày (21.40%)124 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
59104 ngày (20.80%)121 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
58103 ngày (20.60%)116 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
86103 ngày (20.60%)119 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
88102 ngày (20.40%)118 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.69%)
13101 ngày (20.20%)115 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
69101 ngày (20.20%)111 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
78101 ngày (20.20%)114 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (112.87%)
17100 ngày (20.00%)117 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.00%)
6598 ngày (19.60%)114 lần ( 0.8%) 1.16 lần/ngày (116.33%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm