Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

nhà cái uy tín
tao tai khoan ca do bong da

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
95139 ngày (27.80%)160 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.11%)
22137 ngày (27.40%)150 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.49%)
80137 ngày (27.40%)152 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.95%)
77136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
11132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
66132 ngày (26.40%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
85132 ngày (26.40%)156 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
15131 ngày (26.20%)152 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.03%)
31131 ngày (26.20%)154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.56%)
49131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
54131 ngày (26.20%)152 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.03%)
73131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
83131 ngày (26.20%)145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
93131 ngày (26.20%)143 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.16%)
10130 ngày (26.00%)154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.46%)
23130 ngày (26.00%)153 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.69%)
30130 ngày (26.00%)152 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.92%)
97130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
41129 ngày (25.80%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.53%)
43128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
62128 ngày (25.60%)150 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.19%)
81128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
60127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
76127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
98127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
36126 ngày (25.20%)139 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
52126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
87126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
16125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
38125 ngày (25.00%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
67125 ngày (25.00%)148 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.40%)
68125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
72125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
04124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
12124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
14124 ngày (24.80%)149 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.16%)
01123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
09123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
55123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
02122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
27122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
18121 ngày (24.20%)126 lần ( 0.9%) 1.04 lần/ngày (104.13%)
75121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
89121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
24120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
53120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
84120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
28119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
35119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
46119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
82119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
19118 ngày (23.60%)143 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.19%)
21118 ngày (23.60%)139 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
25118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
39118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
44118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
64118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
70118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
71118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
91118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
07117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
29117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
57117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
94117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
99117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
40116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
88115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
33114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
50114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
74114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
90114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
26113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
59113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
37112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
56112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
96112 ngày (22.40%)122 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
34111 ngày (22.20%)130 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
63111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
92111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
61110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
79110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
00108 ngày (21.60%)122 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
03108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
20108 ngày (21.60%)118 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
45108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
47108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
48108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
08107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
51107 ngày (21.40%)117 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
42106 ngày (21.20%)111 lần ( 0.8%) 1.05 lần/ngày (104.72%)
86106 ngày (21.20%)125 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.92%)
06105 ngày (21.00%)118 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
17105 ngày (21.00%)117 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
58105 ngày (21.00%)119 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
05104 ngày (20.80%)115 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
13103 ngày (20.60%)114 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
65102 ngày (20.40%)117 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
69101 ngày (20.20%)112 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.89%)
32100 ngày (20.00%)116 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
7895 ngày (19.00%)107 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (112.63%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm