Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

nha cai dafabet
Cá độ bóng đá OXBET

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 13-04-2021 (29405) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 4 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 11-04-2021 (29013) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 6 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 19-03-2021 (55324) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 29 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 12-04-2021 (86039) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 5 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 26-03-2021 (72042) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 22 ngày66 ngày
Đầu 5 ra ngày 06-04-2021 (94659) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 11 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 02-03-2021 (87462) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 46 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 09-04-2021 (52070) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 8 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 17-04-2021 (10780) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 14-04-2021 (74295) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 17-04-2021 (10780) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 27-03-2021 (54601) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 21 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 15-04-2021 (90982) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 2 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 11-04-2021 (29013) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 6 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 08-04-2021 (63904) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 9 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 14-04-2021 (74295) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 31-03-2021 (06996) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 17 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 14-03-2021 (45587) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 34 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 04-04-2021 (16278) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 13 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 16-04-2021 (99789) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 15-04-2021 (90982) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 2 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 03-04-2021 (44110) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 14 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 12-04-2021 (86039) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 5 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 13-03-2021 (95112) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 35 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 14-04-2021 (74295) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 3 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 13-04-2021 (29405) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 4 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 26-03-2021 (72042) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 22 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 16-04-2021 (99789) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 1 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 17-04-2021 (10780) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 0 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 16-03-2021 (60054) đến 17-04-2021 vẫn chưa ra là 32 ngày91 ngày

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Tham gia Group Facebook của Ketqua.net

Bình luận thêm