Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

nhà cái uy tín
tao tai khoan ca do bong da

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 13-07-2018 (48401) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 4 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 06-07-2018 (93514) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 11 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 17-07-2018 (88323) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 0 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 03-07-2018 (09530) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 14 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 15-07-2018 (84740) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 2 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 11-07-2018 (19854) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 6 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 12-07-2018 (09965) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 5 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 16-07-2018 (44371) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 1 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 02-07-2018 (23587) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 15 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 08-07-2018 (75299) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 9 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 15-07-2018 (84740) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 2 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 16-07-2018 (44371) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 1 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 30-06-2018 (02442) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 17 ngày82 ngày
Đuôi 3 ra ngày 17-07-2018 (88323) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 0 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 11-07-2018 (19854) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 6 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 12-07-2018 (09965) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 5 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 23-06-2018 (50296) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 24 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 10-07-2018 (76157) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 7 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 27-06-2018 (31098) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 20 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 08-07-2018 (75299) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 9 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 17-06-2018 (83564) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 30 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 13-07-2018 (48401) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 4 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 10-07-2018 (76157) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 7 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 07-07-2018 (41967) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 10 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 15-07-2018 (84740) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 2 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 17-07-2018 (88323) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 0 ngày62 ngày
Tổng 6 ra ngày 30-06-2018 (02442) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 17 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 27-06-2018 (31098) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 20 ngày42 ngày
Tổng 8 ra ngày 16-07-2018 (44371) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 1 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 11-07-2018 (19854) đến 17-07-2018 vẫn chưa ra là 6 ngày91 ngày

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm