Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

nha cai dafabet
letou
letou

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 24-02-2020 (91609) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 2 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 18-02-2020 (06616) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 8 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 19-01-2020 (70921) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 34 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 13-02-2020 (54232) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 13 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 26-02-2020 (23146) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 14-02-2020 (51855) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 12 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 14-01-2020 (32164) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 39 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 25-02-2020 (37376) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 1 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 21-02-2020 (36089) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 5 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 19-02-2020 (90398) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 7 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 04-02-2020 (44410) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 22 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 08-02-2020 (22191) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 18 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 13-02-2020 (54232) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 13 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 07-02-2020 (14973) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 19 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 23-02-2020 (36144) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 3 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 14-02-2020 (51855) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 12 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 26-02-2020 (23146) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 22-02-2020 (37647) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 4 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 19-02-2020 (90398) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 7 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 24-02-2020 (91609) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 2 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 26-02-2020 (23146) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 0 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 22-02-2020 (37647) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 4 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 06-02-2020 (26275) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 20 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 25-02-2020 (37376) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 1 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 20-02-2020 (22204) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 6 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 13-02-2020 (54232) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 13 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 05-02-2020 (97615) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 21 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 21-02-2020 (36089) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 5 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 23-02-2020 (36144) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 3 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 24-02-2020 (91609) đến 26-02-2020 vẫn chưa ra là 2 ngày91 ngày

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Tham gia Group Facebook của Ketqua.net

Bình luận thêm